công khai số điện thoại đường dây nóng của ban điều phối VSATTP huyện Bá Thước

Ngày 02/08/2018 16:01:20

Ngày 02 tháng 8 năm 2018, Chủ tịch UBND huyện Bá Thước ký quyết định ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý, phản ánh, kiến nghị về vệ sinh ATTP qua đường dây nóng trên địa bàn huyện.
Mọi phản ánh của cơ quan, đơn vị hoặc cá nhân liên hệ số ĐT: 0984619599 hoặc qua gmail: vanphongdieuphoivsattp@gmail.com